ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ Welcome to Department of Vocational Education and Wellness Promotionสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

VIDEO


BANNER

ข่าวกิจกรรมภาควิชา


สาขาวิชาพลศึกษาร่วมกับชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันขั้นพื้นฐาน
วันที่ : 2018-03-01

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ พร้อมผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ
วันที่ : 2018-02-27

ติดต่อสอบถาม หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากโรงเรียนผู้สูงอายุชราบาลวุฒิวิทยา เทศบาลตำบลเชิงดอย
วันที่ : 2018-02-13

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC แก่นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มช.
วันที่ : 2018-02-07

ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ จัดพิธีบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561
วันที่ : 2018-01-05

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ระดับจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 2017-11-22

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องโรค และการบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยา
วันที่ : 2017-11-15

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ข้าราชการใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รุ่นที่ 1/2561
วันที่ : 2017-11-09

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมหารือและนำเสนอผลงานวิจัย ณ The HEAD Foundation ประเทศสิงคโปร์
วันที่ : 2017-11-06


ข่าวประชาสัมพันธ์

    ศึกษาศาสตร์ ๕๐ ปี สืบสานประเพณีดำหัว
    เมื่อวันที่ : 2018-04-22
    ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน "มาตัดตุง"
    เมื่อวันที่ : 2018-04-04
    ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน นุ่งผ้าเมือง-ผ้าซิ่น ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ : 2018-04-04
    ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ครูพันธุ์ใหม่กับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่
    เมื่อวันที่ : 2018-03-29
    เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี ๕๐ ปี เพื่อการศึกษา
    เมื่อวันที่ : 2018-03-28
    ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน "แลกเปลี่ยนเฮียนฮู้ ก๋านนุ่งซิ่น"
    เมื่อวันที่ : 2018-03-21