ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ Welcome to Department of Vocational Education and Wellness Promotionสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

VIDEO


BANNER

ข่าวกิจกรรมภาควิชา


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมหารือกับส่วนงานต่างๆ ตามโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองแก่าเชียงใหม่
วันที่ : 2018-12-25

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมงาน 113 ปี แห่งนามพระราชทาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและวันพระราชทานนาม ยุพราชวิทยาลัย
วันที่ : 2018-12-24

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมกับอาจารย์อาวุโส ลงพื้นที่บริการวิชาการ แก่ผู้สูงอายุโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยา
วันที่ : 2018-12-19

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมงานบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม และพิธีอุทิศร่างกายของ คุณแม่ไพบูลย์ รูปะวิเชตร์
วันที่ : 2018-12-08

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Differently Abled: New Perspective for Inclusive Higher Education
วันที่ : 2018-12-06

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมเก็บข้อมูลชุมชน และ ประชุมความคืบหน้าด้านต่างๆ โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองแก่าเชียงใหม่
วันที่ : 2018-11-29

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฝึกปฎิบัติโครงการประกอบอาชีพอิสระ กระบวนวิชา 076425 ปีการศึกษา 1/2561
วันที่ : 2018-11-14

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เชิญครูรางวัล OBEC Awards เหรียญทอง ระดับชาติ บรรยายแก่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วันที่ : 2018-11-12

สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา จัดกิจกรรม "โครงการอบรมความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฯ"
วันที่ : 2018-08-17


ข่าวประชาสัมพันธ์

    ศึกษาศาสตร์ ๕๐ ปี สืบสานประเพณีดำหัว
    เมื่อวันที่ : 2018-04-22
    ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน "มาตัดตุง"
    เมื่อวันที่ : 2018-04-04
    ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน นุ่งผ้าเมือง-ผ้าซิ่น ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๑
    เมื่อวันที่ : 2018-04-04
    ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ครูพันธุ์ใหม่กับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่
    เมื่อวันที่ : 2018-03-29
    เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี ๕๐ ปี เพื่อการศึกษา
    เมื่อวันที่ : 2018-03-28
    ขอเจินจวนเจ้าปี้นายน้อง บุคลากร อาจ๋าน "แลกเปลี่ยนเฮียนฮู้ ก๋านนุ่งซิ่น"
    เมื่อวันที่ : 2018-03-21