ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ Welcome to Department of Vocational Education and Wellness Promotionสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

VIDEO


BANNER

ข่าวกิจกรรมภาควิชา


ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแนะแนว หางานทำ และศึกษาต่อ Job&Education Fair 2017
วันที่ : 2017-03-10


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมงานสรุปผลการดำเนินโครงการ TWINCLE Program ณ มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ : 2017-03-16


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลเชิงดอย ในโอกาสเข้าขอคำปรึกษา
วันที่ : 2017-04-03


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมหารือและนำเสนอผลงานวิจัย ณ The HEAD Foundation ประเทศสิงคโปร์
วันที่ : 2017-11-06


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ข้าราชการใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รุ่นที่ 1/2561
วันที่ : 2017-11-09


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะเข้าร่วมสัมมนาการวิจัย
วันที่ : 2017-10-02


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพและการสมาคมของผู้บริหาร วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย วิทยาเขตพิษณุโลก
วันที่ : 2017-06-01


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ข้าราชการใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
วันที่ : 2017-05-27


หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอมรม การพัฒนาบุคลิกภาพในงานขายและบริการ แก่ พนักงานบริษัทสหพานิช เชียงใหม่
วันที่ : 2017-05-20


ข่าวประชาสัมพันธ์